9x9     11x11
White: Player
White: Computer
White begins
Black: Player
Black: Computer
Black begins